Czym jest marka osobista i jak wygląda jej budowanie?

Budowanie marki osobistej jest w dzisiejszych czasach niezbędne, jeśli człowiek chce wiele osiągnąć i rozwijać swoją karierę. Jest równie ważne jak indywidualne umiejętności, ponieważ na nich opiera się twój status zawodowy. Jeśli więc chcesz się rozwijać jako specjalista, powinieneś zacząć od swojego dobrego wizerunku i zobaczyć, jak postrzegają Cię Twoi rówieśnicy. Czym więc jest marka osobista i jak ją odpowiednio zbudować? O tym już poniżej.

Marka osobista – czym jest?

Marka osobista lub personal branding to sposób, w jaki postrzegają nas inni ludzie. To wizerunek kreowany przez konkretną osobę pozwalający kontrahentom, pracodawcom itp. rozpoznać ją i wyróżnić na rynku. Ugruntowana marka osobista służy nie tylko Twojemu życiu zawodowemu, ale także osobistemu. Dlatego powinna być ważna dla każdego. Budowanie marki osobistej opiera się na pokazywaniu możliwości konkretnej osoby, ale także na wywoływaniu pozytywnych emocji w innych i wzbudzaniu w nich chęci współpracy z konkretną osobą. Personal branding to sposób, w jaki jesteśmy postrzegani. Będąc autentycznym, będąc sobą i utrzymując spójną komunikację o sobie, potencjalni klienci mogą zobaczyć, co dana osoba robi najlepiej i jakie są jej obszary specjalizacji.

Jak zbudować markę osobistą – od czego zacząć?

Budowanie silnej marki osobistej wymaga wysiłku. to niestety nie jest samo w sobie. Dlatego swoją postawą i pracą trzeba zacząć kreować swój wizerunek. Nie wystarczy opisywać siebie jako osobę godną zaufania i pracowitą. Należy to zweryfikować za pomocą konkretnych środków. To samo dotyczy wszystkich szkoleń i kursów wymienionych w CV. Warto je wykorzystać i pokazać w działaniu. Aby to zrobić, musisz zbudować swoją markę osobistą, zaczynając od kilku punktów. Jak siebie postrzegamy, co jest dla nas ważne, jakie mamy zasady, co chcemy osiągnąć, jaki jest temat naszej komunikacji i do kogo jest ona kierowana. Odpowiadając na te pytania ułatwiamy sobie budowanie marki osobistej. Ważne jest również zidentyfikowanie swoich mocnych i słabych stron, talentów oraz tego, jak reagujesz na określone sytuacje. Spójność jest kluczem do budowania marki osobistej. Dlatego też powinieneś zwrócić uwagę na swoje profile na portalach społecznościowych.