Czym jest projektowanie wayfinding?

Wayfinding to proces, który pomaga ludziom poruszać się w przestrzeni miejskiej lub wewnątrz budynków. Projektowanie wayfinding to sztuka i nauka tworzenia odpowiednich rozwiązań, które ułatwiają orientację w przestrzeni, ułatwiając tym samym dojście do celu lub znalezienie poszukiwanych informacji. Współczesne systemy wayfinding to nie tylko oznakowanie i tablice kierujące, ale także elementy architektury, oświetlenia, designu wnętrz oraz nowoczesne technologie, takie jak aplikacje na smartfony czy interaktywne ekrany dotykowe.

W tym artykule przyjrzymy się, jakie korzyści niesie ze sobą profesjonalne projektowanie wayfinding oraz jakie etapy obejmuje ten proces. Przedstawimy także sposób, w jaki identyfikacja wizualna firmy Warszawa wpływa na efektywność systemów wayfinding.

 

Korzyści płynące z profesjonalnego projektowania wayfinding

  1. Poprawa funkcjonowania przestrzeni – dobrze zaprojektowane systemy wayfinding sprawiają, że przestrzeń staje się bardziej funkcjonalna dla użytkowników, którzy łatwo odnajdują się we wnętrzach budynków czy na terenie obiektów. Dzięki temu zmniejsza się liczba sytuacji, w których osoby potrzebują pomocy w nawigacji, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.
  2. Zwiększenie atrakcyjności miejsca – atrakcyjne i czytelne oznakowanie oraz spójna identyfikacja wizualna firmy warszawa wpływają na postrzeganie obiektu jako dobrze zorganizowanego, nowoczesnego i przyjaznego użytkownikom. To z kolei może przyciągać większą liczbę klientów czy odwiedzających.
  1. Bezpieczeństwo – w przypadku awarii, sytuacji kryzysowych czy po prostu w sytuacjach, gdy użytkownik musi szybko opuścić budynek, dobrze zaprojektowany system wayfinding może być kluczowy dla bezpieczeństwa. Odpowiednie oznakowanie ewakuacyjne oraz informacje o lokalizacji pierwszej pomocy czy gaśnic są niezbędne, aby umożliwić szybkie i sprawnie funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych.
  1. Dostosowanie do potrzeb użytkowników – profesjonalne projektowanie wayfinding uwzględnia potrzeby różnych grup użytkowników, w tym osób starszych, dzieci czy osób niepełnosprawnych. Dzięki temu przestrzeń staje się bardziej dostępna i przyjazna dla wszystkich.

Etapy projektowania wayfinding

  1. Analiza potrzeb – na początku procesu projektowania wayfinding przeprowadzana jest analiza potrzeb użytkowników oraz obiektu. Należy zidentyfikować główne grupy użytkowników, ich oczekiwania oraz cele, jakie mają do osiągnięcia w danym miejscu. Ważne jest także określenie specyfiki przestrzeni oraz ewentualnych trudności związanych z jej funkcjonowaniem.
  2. Projektowanie systemu – na podstawie zebranych informacji projektowane są poszczególne elementy wayfinding, takie jak oznakowanie, mapy, kierunkowskazy czy elementy multimedialne. Ważne jest, aby te elementy były spójne z identyfikacją wizualną firmy warszawa oraz żeby uwzględniały potrzeby różnych grup użytkowników.
  1. Implementacja – po opracowaniu projektu systemu wayfinding następuje jego wdrożenie. Na tym etapie ważne jest, aby dobrze przemyśleć sposób montażu poszczególnych elementów, aby były one estetyczne, trwałe oraz łatwe do utrzymania w czystości. W przypadku systemów multimedialnych konieczne jest także zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz szkolenie osób odpowiedzialnych za obsługę systemu.
  1. Ewaluacja – po wdrożeniu systemu wayfinding warto przeprowadzić ewaluację jego funkcjonowania, aby ocenić, czy spełnia on postawione cele oraz czy jest przyjazny dla użytkowników. Na podstawie ewaluacji można wprowadzić ewentualne zmiany czy uzupełnienia systemu.

Wnioski

Profesjonalne projektowanie wayfinding wpływa na poprawę funkcjonowania przestrzeni, zwiększenie jej atrakcyjności, bezpieczeństwo oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników. Aby osiągnąć te cele, warto zwrócić się do specjalistów w dziedzinie identyfikacji wizualnej firmy warszawa, którzy mają doświadczenie w projektowaniu efektywnych systemów wayfinding. Dzięki temu przestrzeń stanie się bardziej funkcjonalna, przyjazna oraz estetyczna.